مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن ، در حجم 146 صفحه آماده پرینت جهت استفاده از دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
-1.حرکت و مفهوم آن
در فیزیک حرکت زمانی اتفاق می افتد که جسمی از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان یابد . ولی شاید مفهوم فیزیکی حرکت تنها جزئی از مفهوم حرکت در هنر باشد . حرکت در هنر وسیله ای است برای درک فضا تمامی هنرها وجود خود را از طریق خلق فضا به دست می آورند . حال که این فضا خلق شده است وسیله ای لازم است تا آن را درک نماییم و حرکت اولین چیزی است که در این میان خود نمایی می کند .

حرکت در فیزیک یعنی جابجایی یک جسم دریک محیط که تماماً از جنس ماده است ؛ جسمی مادی در محیطی مادی از نقطه ای مادی به نقطۀ مادی دیگری انتقال می یابد . اما حرکت در هنر یعنی پرواز روح ، یعنی خروج از دنیای ماده و سفر به دنیای خیال ؛ خیالی که می تواند در محیطی مادی اتفاق بیفتد . انسانها متولد می شوند ، رشد می کنند و می میرند . و این ذات هستی است . در اصل آنها از ابتدایی خاص به انتهایی خاص می رسند .
تمام هستی در حرکت است و ما نیز جزئی از آن به شمار می رویم . فضای هستی وجود خود را مدیون حرکت است . سیاراتی که به دور ستارگان می چرخند و منظومه هایی را تشکیل می دهند و آنها نیز به دور خود در چرخش هستند و الی آخر .
و...

فهرست مطالب:
فصل اول:
مبانی نظری
1-1.حرکت و مفهوم آن
1-2.بررسی تعاریف حرکت
1-2-1.حرکت فکر
1-2-2.حرکت فیزیکی
1-3.بررسی حرکت در معماری
1-3-1.حرکت ذهن در خودش
1-3-2.فرمهای پویا
1-3-3.دفرمه شدن
1-4.حرکت ذهن در نسبت به معنا
1-5.حرکت ناشی از نیروهای محیطی
1-6.عوامل ایجاد حرکت
1-7.زمان فرزند حرکت است
1-8.بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
1-8-1.انتظار
1-8-2.معماری و حرکت
1-8-3.کلیات و سیر تحول
1-8-4.حرکت
1-9.نتیجه گیری
فصل دوم:
شناخت ایستگاه های راه آهن
.2اهداف مورد نظرازایجادایستگاه
.2-2علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم
.2-3-2علل احداث ایستگاه
.5-2عوامل موثر بر انتخاب محل ایستگاه
.1-6انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاههای راه آهن
.1-6-2تملک زمین
2-6-2حدود و حریم ایستگاه
.1-3-6حریم ایستگاهها
.8-2نیازمندی های ایستگاه راه آهن
.9-2انواع ایستگاه های راه آهن
.2-9-2طبقه بندی ایستگاه های راه آهن
.3-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر عملیاتی
.4-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر خدمات
.5-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظرموقعیت ایستگاه در شبکه
.6-9-2طبقه بندی ایستگاههااز نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری
.7-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر اهمیت
2-9-8- طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک
فصل سوم:
نمونه های مشابه
.1-2-3ایستگاه تهران
1-2-3 ایستگاه های بندر ترکمن و بندر گز
.3-3ایستگاه های های قزوین و زنجان
.4-3.ایستگاه قطار لهاسا، تبت
.5-3ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن
فصل چهارم:
برنامه¬ریزی کالبدی ایستگاه راه آهن
.1-4برنامه ریزی فضایی
.2-4چگونگی طبقه بندی فضاها
.3-4ساختمان های اصلی
.1-3-4ساختمان ایستگاه مسافر
.5-4انواع ایستگاه های مسافری
.1-5-4ایستگاه های بین شهری
.2-5-4ایستگاههای حومه ای
.3-5-4ایستگاه های چند منظور
.4-5-4ایستگاه های ترکیبی باری-مسافری
.6-4ابعاد و ظرفیت ساختمان ایستگاههای مسافری
.7-4جانمایی ساختمان ایستگاه درون محوط
.1-7-4تعیین فرم و جهت استقرار ساختمان
-فصل پنجم:
ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های قطار
5-1-اهداف در طراحی ایستگاه
1.-1 -5مفهوم سرعت و جریان حرکت
.2-1-5کاهش کارایی ایستگاه
.3-1-5ماتریس فضا
.4-1-5 برنامه ریزی برای بهره برداری عادی
.5-1-5طراحی برای نگهداری
.2-5ساختمان ایستگاه
.1-2-5خدمات مسافری
.1-1-2-5سالن های انتظار
.2-1-2-5فروش بلیط
.3-1-2-5ورودی ها و خروجی ها
.4-1-2-5راه های دسترسی و مبادله
.5-1-2-5حرکت در جهت قائم(پله، پله برقی، رمپ، آسانسور
.6-1-2-5اطلاع رسانی
.7-1-2-5کنترل بلیط
.8-1-2-5سالن ها و مکان های استراحت
.9-1-2-5خدمات توشه و حمل بار مسافران
.1-3-5خدمات جانبی ایستگاه
.2-1-3-5سرویس های بهداشتی
.3-1-3-5امکانات برای معلولان
.1-4-5سایر خدمات جانبی
.1-1-4-5نکاتی در مورد تقاضا و خدمات جنبی ایستگاه
.2-1-4-5ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین وسالخوردگان و نیازسنجی آن ها
.3-1-4-5دسترسی به سالن فروش بلیت و سکو
.4-1-4-5مصالح و پوشش کف ایستگاه
.5-1-4-5علائم حسی برای نابینایان
.1-5-5خدمات اداری و فنی
.2-5-5خدمات ایمنی و حفاظتی
.3-5-5خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی سوانح
.4-5-5خدمات ایمنی
.5-5-5محوطه سکوها
.1-5-5-5سازه
.2-5-5-5پل های هوایی
.3-5-5-5زیرگذرها (تونل های دسترسی به سکوها)
.4-5-5-5سایه بان سکوها
.6-5-5طراحی سکوها
.1-6-5-5استاندارد کامپساکس
.2-6-5-5طول سکوها
.3-6-5-5ارتفاع سکوها
.4-6-5-5عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها
فصل ششم :
مطالعات بستر طرح
6-1- مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی
6-3-اقلیم استان مرکزی
6-3-1-آب وهوای استان
6-3-2-ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
6-3-3-جهت قرارگیری ساختمان
6-4-تهویه
6-4-1- فضاهای پر و خالی
6-4-2- ارتفاع ساختمان
6-5- مطالعات اقلیمی اراک
6-5-1- اقلیم
6-5-2- دمای هوا
6-5-3- رطوبت هوا
6-5-4- بارندگی
6-5-5- تابش
6-5-6- وزش باد
6-6-2- نتیجه گیری
6-7- جهت استقرار ساختمان
6-7-1- تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد
فصل هفتم:
سازه پیشنهادی
.1-7سقف دال بتن
-1-1-7عملکرد حرارتی
-2-1-7 طراحی
-3-1-7عملیات ساخت
-2-7معرفی سقف
-1-2-7روش اجرا
1-8اسپایدر
-1-1-8اسپایدر با سازه خرپافلزی

این فایل با فرمت ورد در 146 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


خرید آنلاین